Privacy verklaring
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto
Terug

Privacy verklaring

Dit is een privacyverklaring van Ommoordse Mixed Hockey Club, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341112. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) de website www.omhc.nl bezoekt;
(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
(c) lid wordt.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam, adres, woonplaats e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, bankrekeningnummer;
(b) gegevens over voorkeuren;
- van gewenste hockey activiteit
- eventuele gewenste vrijwilligers activiteiten;
(c) gegevens over afspraken beschikbare tijdstippen;
(d) lidmaatschapsnummer;
(e) KNHB registratie nummer;
(f) eerdere hockey ervaring;
(g) relevante opleidingen.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) website-, trainings- en wedstrijdinformatie te verzenden;
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(d) in te delen voor vrijwillige activiteiten.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met de ledenadministratie via e-mailadres [email protected] voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door OMHC.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) KNHB
(b) club collect
(c) sponsors
(d) Lisa

Deze derden gebruiken de gegevens voor:
(a) effectuering lidmaatschap
(b) innen contributie
(c) verstrekken van aanbiedingen
(d) ledenadministratie richting KNHB en relevante partijen

4.2 Wij kunnen foto's van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.