29 Oktober

ALV woensdag 21 november

Nieuws afbeelding Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 21 november 2018 om 20:00 uur in het clubhuis van OMHC. Tijdens deze ALV bespreken we onder andere de financiële en operationele resultaten en de uitkomsten van de enquête.
De statutaire bestuursperiode van Guus van 't Oor (voorzitter) en Bertjan Groeneveld (secretaris) lopen af. Zij zijn beiden herkiesbaar en stellen zich daarvoor beschikbaar. Verder zal Michel Rooze voorgedragen worden als bestuurslid TZ Prestatiesport.
Tot slot zal een voorstel gepresenteerd worden van de doelstellingen van dit seizoen. Over deze zaken zal de ALV om stemming gevraagd worden.

De volledige agenda is te vinden op de website, na inloggen. Kies dan voor "Club" ... "Documenten" .. "Bestuursdocumenten".(mocht u uw inloggegevens niet meer weten, dan zijn deze op te vragen via een mail naar [email protected])

Hopelijk zien we u 21 november.

Namens het bestuur,

Bertjan Groeneveld
Secretaris OMHC