28 December

Notulen ALV 21 november 2018

De notulen van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 21 november jl. staat gepuliceerd. Je vindt het verslag na inloggen op de website onder [Club] ... [Documenten] ... [Bestuursdocumenten].

De kascontrolecommissie zou na de ALV terugkomen op een vraag over een nog te innen bedrag, dit is opgenomen in bijlage 2 van de notulen. Verder staat ook het op de VOG wetgeving aangepaste huishoudelijk reglement gepubliceerd.

Bertjan Groeneveld
Secretaris OMHC