header foto header foto header foto header foto header foto
header foto
28 December

Notulen ALV 21 november 2018

De notulen van de Algemene Leden Vergadering van woensdag 21 november jl. staat gepuliceerd. Je vindt het verslag na inloggen op de website onder [Club] ... [Documenten] ... [Bestuursdocumenten].

De kascontrolecommissie zou na de ALV terugkomen op een vraag over een nog te innen bedrag, dit is opgenomen in bijlage 2 van de notulen. Verder staat ook het op de VOG wetgeving aangepaste huishoudelijk reglement gepubliceerd.

Bertjan Groeneveld
Secretaris OMHC