header foto header foto header foto header foto header foto
header foto
9-3-2024

Verhoging contributie

Tijdens de laatste ALV op 15 november is het voorstel, om de contributie met ingang van volgend seizoen te verhogen, goedgekeurd. De laatste contributie verhoging heeft plaatsgevonden in 2017. Deze verhoging is noodzakelijjk om de fors toegenomen kosten over de afgelopen jaren te dekken. De verhoging is gebaseerd op een landelijk gemiddelde, de gemiddelde contributie van een 13-tal hockeyclubs uit de regio en de opgelopen inflatie over de periode 2018-2023.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren zal de zaalcontributie voor de Jeugd en Jongste Jeugd niet meer apart in rekening worden gebracht.


Bij vragen of opmerkingen over de contributie kan je mailen naar [email protected].

Léon Albers
Penningmeester OMHC