Hockeygear Link
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto
20-5-2024

Proces teamindelingen seizoen 2024-2025

Terwijl de laatste wedstrijden van dit seizoen worden gespeeld, zijn wij druk bezig met de teamindelingen voor volgend jaar. Hieronder hebben we wat informatie over de totstandkoming van de nieuwe (jongste) jeugdteams voor volgend seizoen op een rijtje gezet.

Jongste Jeugdteams (O7 t/m O10)

De indeling van de Jongste Jeugdteams wordt gedaan door de lijncoördinatoren O7/O8 & O9/O1O in samenspraak met de Jongste Jeugdcommissie. De input van de trainers en coaches wordt vanzelfsprekend meegenomen en e.e.a. gaat in overleg met de hoofdtrainer Breedtesport (Nico van Wersch).

De definitieve teamindelingen Jongste Jeugd worden rond 16 juni bekendgemaakt na goedkeuring door de hoofdtrainer Breedtesport, de voorzitter van de Jongste Jeugdcommissie (Marc Wawrzyniak) en het bestuurslid TZ Breedtesport (Vincent Snel).

Jeugdteams (O12 t/m O18) – Breedtesport

De indeling van de Breedtesportteams wordt gedaan door de lijncoördinatoren O12/O14 & 016/018 in samenspraak met de Jeugdcommissie. Zij gebruiken hiervoor de input van trainers en coaches én de door de spelers ingevulde enquêtes waarin voorkeuren konden worden opgegeven. Dit proces vindt plaats tussen 1 mei en 11 juni.

De definitieve teamindelingen Breedtesport worden bekend gemaakt na goedkeuring van de hoofdtrainer Breedtesport en het bestuurslid TZ Breedtesport. Dit zal rond 20 juni zijn.

Jeugdteams (O12 t/m O18) – Selectie

De indeling van de O12 Selectieteams wordt gedaan door de Technisch Coördinatoren jeugd (Finn de Wever) met hulp van de hoofdtrainer Breedtesport en de coaches & trainers van de O12 / O10 teams.

De indeling van de Selectieteams O14 / O16 / O18 wordt gedaan door de trainers van de desbetreffende teams in samenspraak met de Technisch Coördinator selectie jeugd.

Net als in voorgaande seizoenen zullen spelers/speelsters uit de Breedtesport- en Selectieteams apart worden uitgenodigd voor de selectietrainingen. Deze vinden plaats in de periode 11 - 22 juni.

De definitieve samenstellingen van de Selectieteams worden bekendgemaakt na goedkeuring door de Technisch Coördinatoor en het Bestuurslid TZ Selectie (René Westerhout).

Wij doen ons uiterste best om bij de teamindelingen rekening te houden met de wensen van de spelers, maar kunnen geen garanties geven. Mochten er nog vragen zijn n.a.v. dit nieuwsbericht, dan horen wij dat graag.

René Westerhout
Technische Zaken Selectie

Vincent Snel
Technische Zaken Breedtesport

Marc Wawrzyniak
Voorzitter Jongste Jeugd