Hockeygear Link
Inschrijfformulier
header foto header foto header foto header foto header foto
header foto

Inschrijvingsformulier OMHC


Keuze aanmelding
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  Voor het inschrijven als vrijwilliger wordt geen contributie geïnd. Het invullen van je IBAN is niet verplicht, de contributie zal, indien van toepassing, worden geïnd via ClubCollect. Je betaalt dan (al of niet in termijnen) via iDeal.

 
   
 
   
 
Scheidsrechterservaring
   
 
   
 
Wat we verder nog graag willen weten
  Om je zo goed mogelijk te kunnen plaatsen, willen we graag nog wat extra informatie van je. OMHC is een vereniging die afhankelijk is van vrijwilligers. Bij ieder team wordt inzet van ouders gevraagd m.b.t. bijv. bardiensten, trainingen en spelbegeleiding. Hier zal na inschrijving en wanneer kinderen zijn ingedeeld in een team uiteraard meer uitleg over volgen.

 
   
   
   
   
   
Diploma's
  Wellicht dat je in het bezit bent van diploma’s of certificaten die van pas zouden kunnen komen voor de vereniging. Welke zijn dat?

 
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.