Inschrijfformulier
header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
header foto

Inschrijvingsformulier OMHC


Keuze aanmelding
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  Voor het inschrijven als vrijwilliger wordt geen contributie ge├»nd.

 
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Extra Informatie
  Nu volgen een aantal algemene vragen. Na deze stap bent u als proeflid ingeschreven en krijgt u het inschrijfformulier automatisch gemaild. Gelieve deze uit te printen, te ondertekenen en op te sturen naar het adres dat u bij de bevestiging toegestuurd krijgt.

 
   
   
   
   
   
   
   
Diploma's
  Hieronder kunt u aangeven of u in het bezit bent van diploma's en/of certificaten

 
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.