header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
header foto
12-5-2021

ALV woensdag 26 mei

Nieuws afbeelding Op woensdag 26 mei om 20:00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) weer plaats. Ook deze keer is de ALV, vanwege de coronamaatregelen, niet in ons eigen clubhuis, maar digitaal via Zoom. Om deel te kunnen nemen aan de ALV, vragen we je om je uiterlijk maandag 24 mei in te schrijven via de link die per mail op 8 mei jl. verstuurd is.
Je ontvangt na inschrijving op het opgegeven e-mailadres op 25 mei de link voor deelname.

Tijdens de ALV staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Terugblik op actiepunten uit de vorige ledenvergadering
  • Bespreken voorstel over de compensatie van contributie voor senioren breedtesport teams
  • Bespreken begroting van het lopende seizoen en het komende seizoen.
  • Doornemen stand van zaken van de doelstellingen, vastgesteld in de vorige ALV
  • En na 9 jaar actief als bestuurslid, nemen we afscheid van Guus van 't Oor als voorzitter

Door het afscheid van Guus is een vacature voor voorzitter ontstaan. Hier hebben twee kandidaten op gereageerd. Gezamenlijk is het bestuur met hen een informele en zorgvuldige procedure gestart. Het bestuur draagt n.a.v. deze procedure Bart-Jan Beerens voor als nieuw OMHC bestuurslid in de rol van voorzitter. Tijdens de ALV zal Bart-Jan zich introduceren.

De agenda met bijbehorende bijlagen zullen de komende dagen worden gepubliceerd op de website; zichtbaar na inloggen onder [Club] ... [Documenten] ... [Bestuursdocumenten].

Graag tot de 26ste!

Bestuur OMHC